Δείτε τα οχήματα σας σε πραγματικό χρόνο

Δείτε τις ακριβείς θέσεις των οχημάτων της επιχείρησής σας, την ταχύτηταμε την οποία κινούνται, την κατεύθυνση και τη διαδρομή που έχουν ακολουθήσει.

Ιστορικό διαδρομών...

Αυτόματες ειδοποιήσεις...

Στατιστικά...

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία

Η υπηρεσία καταγράφει τη θέση του κάθε οχήματος μέσω της χρήσης GPS και μεταδίδει τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω του δικτύου, για να μπορείς να τις παρακολουθείς από τον υπολογιστή σου ή το κινητό σου..

Εποπτεία σε πραγματικό χρόνο

Εντοπισμός και παρακολούθηση ενός ή περισσοτέρων οχημάτων συγχρόνως σε πραγματικό χρόνο, καταγραφή ιστορικού διαδρομών με όλες τις πληροφορίες έως 1 χρόνο.

Δεδομένα (CAN)

Παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης όλων των οχημάτων συγχρόνως σε μία οθόνη, απεικόνιση δυναμικών γραφημάτων με τις τιμές των αισθητήρων.

Προοδευτική κατανάλωση καυσίμου

Εύρεση διευθύνσεων καθώς και του πλησιέστερου οχήματος στην διεύθυνση αυτή (απεικόνιση και τις χιλιομετρικής απόστασης)

Βελτιστοποίηση δρομολογίων

Ειδοποίηση σε περίπτωση υπέρβασης ταχύτητας η οποία έχει ορισθεί, δυνατότητα επιλογής οχημάτων και διαδρομών με πληροφορίες: απόστασης/στάσεων/ταχύτητας διαδρομής.